Handel på nettet har eksisteret i få år. Markedet er ret beskedent, men det vokser - og i forhold til størrelsen vokser det stærkt.

Der er nogen der mener, at al handel om nogle år vil ske over nettet. Bortset fra nogle enkelte brancher er dette umiddelbart næppe sandsynligt. Nogle brancher er tilsyneladende uegnede til internethandel, mens andre er forbundet med så store normer og traditioner, at det gør denne form for handel vanskelig, men --- intet er umuligt på nettet.

Vi har set og vil se flere udbydere, som ikke er bundet til branchenormer eller -traditioner, komme ind fra sidelinien og markedsføre de mest utrolige ting på nettet.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at for internettet eksisterer der ingen grænser.

Nettet kommer til at rykke ved en del brancheskæl og møblere om i mange brancher.

På engrossiden og business to business vil nettet blive det helt store. Det er hurtigt og effektivt til bestillinger og efterbestillinger af varer, reservedele, forbrugsstoffer m. m. Og så er det i øvrigt lige meget om varen er toner til printeren eller biler.

Udbyderne kan gøre oplysninger om lagre eller dellagre tilgængelige for kunderne. Så kan de gå direkte ind i databasen og bestille. Lagrene kan blive justeret samtidig med at kunden klikker på bestillingen.

Alle kan bruge nettet i markedsføringen. Fortælle om virksomheden, produkter, service o. s. v. Det er muligt at etablere klubber hvor medlemmer kan opnå særlige fordele som f. eks. at blive inviteret til demoaftener, førudsalg og førstehåndsorientering om nye tiltag. Kunder kan søge oplysninger, downloade brochurer o. s. v.

Tilbage til PROFITABLE HJEMMESIDER

velkommen | hjemmesider | reklame & rådgivning | udstillinger | skulpturudlån | kontakt os