er er næppe tvivl om det at deltage på udstillinger kan være en af de bedste måder at synliggøre virksomheden eller produkterne.

Mange afholder sig fra det fordi de føler at det er forbundet med store omkostninger. Alt er relativt. Er det en lille eller stor stand. Er det en enkelt bod eller en total udstilling. For den mindre virksomhed kan det være en stor investering at deltage med en lille stand, mens det for en stor kan være en forholdsvis mindre investering at deltage med en stor stand. Til gengæld ser vi ofte, at den lille opnår et bedre resultat end den store.

Der er utroligt mange faktorer der afgør om en udstilling bliver en succes. Standens størrelse er ikke den vigtigste. Før man går igang med at planlægge en udstilling skal man gøre op over for sig selv. Hvad er formålet og hvad skal vi opnå.

Herefter følger en lang række overvejelser. Hvad er det for en udstilling eller messe. Er tidspunket hvor den bliver afholdt det rigtige. Hvordan bliver den markedsført. Hvor skal min stand placeres på udstillingen. Hvordan skal standen projecteres. Er det en stand der skal bruges igen - helt eller dele af den. Hvordan skal den opbygges, afvikles og nedtages. Hvad med bemandingen. Hvilke aktiviteter skal der være og på hvilke tidspunkter. Hvordan skal den markedsføringen og opfølgningen være. Osv. osv.

For at sikre successen kræver det en lang og detaljeret forberedelse.

Vi har mange års erfaring med af udvikle og arrangere udstillinger.

velkommen | hjemmesider | reklame & rådgivning | udstillinger | skulpturudlån | kontakt os